Supervisioon on süsteemne nõustamis- ja arendusprotsess, mille fookuses on inimes(t)e professionaalne identiteet ja areng, toimetulek keeruliste töösituatsioonide ja tööalaste suhetega.

Supervisioon on oma olemuselt tööjõustamine, mille käigus tegeletakse kas siis individuaalselt, meeskonna või suisa organisatsiooni tasandil tööalaste juhtumite professionaalse lahendamisega ja sellest tuleneva tööstressi ning võimaliku läbipõlemise ennetamisega. Supervisiooni protsessi viib läbi rahvusvahelistele (Association of National Organisations for Supervision) ja rahvuslikele (Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing) standarditele vastava väljaõppega superviisor.

Evelyn on lõpetanud ISCI (International Supervision and Coaching Institute) superviisori väljaõppe ja aitab tõsta inimese teadlikkust oma tööalasest käitumisest ja reaktsioonidest kolleegide ja klientide käitumisele tänu integraalsele lähenemisele, mis põhineb Ken Wilberi teoorial ja hõlmab erinevaid arusaamu, teooriaid ja praktikaid. Erinevatest dimensioonidest lähenemine Sinu probleemidele annab Sulle parema arusaamise iseeendast, teistega suhtlemise ja koostöö dünaamikatest ja tagab seeläbi järjepideva professionaalse arengu ja töökvaliteedi tõsu.

Allan on lõpetanud Moreno Keskuses superviisori väljaõppe, mis baseerub Jacob Levy Moreno rolliteoorial – tööprobleeme vaadeldaks ja kogetakse teisest rollist, et saaks tekkida n-ö uus vaatenurk oma tööalasele käitumisele ja parem mõistmine nii enda kui teiste tööülesannetest ja rolliootustest; teoorial loovast inimesest ja spontaanusest, mis seisneb postulaadis, et mida ärevam on inimene või meeskond, seda madalam on loovuse tase, ent elu nõuab meilt pidevalt muutuvates oludes adekvaatset toimetulekut seniolematutes olukordades ja samas nõuab uusi käitumisviise korduvates harjumuspärastes olukordades. Meie ühise töö tulemusena hakkavad asjad sujuma, suhted paranevad või muutuste ees ei tunta enam hirmu,

Evelyn Soidla

EP Consulting Services OÜ

Reg.nr: 12547040

Koru põik 3-1

Alliku küla, Saue vald

+3725029443

evelyn.soidla@epconsulting.ee 

Allan Kaljakin

Inspirvisioon OÜ

Reg.nr: 16053263

Tornimäe 7

Tallinn 1045

+3725282291

allan@allankaljakin.eu